Network Menu

Nominering 2017 för Sigrid Paskells stipendium inom scenkonsterna

2017 års stipendium avser dans

SWEA International inbjuder alla medlemmar och avdelningar att skicka in förslag på kandidater till Sigrid Paskells stipendium.

Den föreslagna kandidaten får inte vara en Swea eller nära anhörig till en medlem i SWEA.


Ledsen, men denna form är inte längre emot inlagor.