Network Menu

Ansökan om Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna

Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna 2022 avser teater.

SWEA International välkomnar ansökningar om Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna. Sökande får ej vara medlem i SWEA eller nära anhörig till en SWEA-medlem.


Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna

    2022 års stipendium avser teater

 

I. Personlig information

    Namn

  • Adress

  • Telefon

 

II. Utbildning

 

III. Yrkeserfarenhet

 

IV. Nuvarande aktivitet

 

V. Ytterligare information

 

VI. Handlingar som stödjer ansökan

 

VII. Beskrivning

 

Bekräfta