Network Menu

Historien bakom Sigrid Paskells stipendium

Vem var Sigrid Paskell?

Sigrid Paskell var en mångårig SWEA-medlem i SWEA Hawaii och SWEA Las Vegas. Vid sin bortgång den 7 augusti 1998 hade hon testamenterat hela sin kvarlåtenskap till SWEA International, Inc. med en önskan om att SWEA skulle instifta ett stipendium i de s.k. scenkonsterna.

Vid årsmötet 2001 i Bryssel etablerade styrelsen en fond, ”The Sigrid Paskell Fund for the Performing Arts”.

Vid årsmötet 2003 i New York instiftade styrelsen stipendiet ”The Sigrid Paskell Scholarship for the Performing Arts”.

Stipendiesumman skall vara den högre av summorna USD 10.000 eller fyra (4) procent av det totala marknadsvärdet på fonden vid föregående årsskifte.

Stipendiet ges ut till sångare, skådespelare, musiker och dansare, med en konstart i taget, under en rullande fyraårs period. Det första stipendiet delades ut i samband med SWEAs 25-års jubileum, till Susanna Andersson, operasångerska.


Sigrid Paskell (1921- 1998)

Sigrid Paskell

Sigrid Paskell kom från Sverige till S:t Louis i USA 1947 och flyttade därefter till Los Angeles, där hon arbetade på en restaurang som hette ”Little bit of Sweden”.

1950 flyttade Sigrid till Honolulu, Hawaii, där hon arbetade som fotomodell och mannekäng. Hon startade även ett eget företag i smyckesbranschen och designade smycken av stenen Olivin. Hennes största kund var Duty Free Shoppers och hon drev sitt företag fram till 1991, då hon flyttade till Las Vegas.

Sigrid var med och startade både SWEA Hawaii och den dåvarande undergruppen i Las Vegas, som en dag skulle bli SWEA Las Vegas. Hon var en trogen och engagerad SWEA-medlem under hela sitt liv.

Sigrid var en generös och omtänksam kvinna, som alltid gav sig tid att lyssna när någon behövde hjälp och stöd.

Det var med glädje och stor tacksamhet som SWEA International inrättade ett stipendium i Sigrids namn. Varje år blir vi påminda om Sigrids godhet genom alla fantastiska ungdomar som får mottaga hennes stipendium.

Hennes minne lever på så vis vidare genom SWEA.