Network Menu

Nominering för Sigrid Paskells stipendium inom scenkonsterna

Sigrid Paskell stipendium 2kolSWEA International inbjuder alla medlemmar och avdelningar att skicka in förslag på kandidater till Sigrid Paskells stipendium.

Den föreslagna kandidaten får inte vara en Swea eller nära anhörig till en medlem i SWEA.

Bakgrundsdokument (Word), Paskell stipendiet >>>


Formuläret för nominering 2020 publiceras september 2019