Network Menu

Nominering för Sigrid Paskells stipendium inom scenkonsterna

SWEA International Stipendiesymbol - PaskellSWEA International inbjuder alla medlemmar och avdelningar att skicka in förslag på kandidater till Sigrid Paskells stipendium.

Den föreslagna kandidaten får inte vara en Swea eller nära anhörig till en medlem i SWEA.

Bakgrundsdokument (Word), Paskell stipendiet >>>


Ansökningsperioden för SWEA Internationals Sigrid Paskell stipendium inom scenkonsterna påbörjas i mitten av september och avslutas den 15 januari.

Tack för visat intresse.