Network Menu

Nomineringsprocessen

Nomineringsprocessen för Sigrid Paskells stipendium inom scenkonsterna

Sigrid Paskell stipendium 2kolSteg 1: Paskell kommittén, en avdelning, eller en individuell Swea utser en kandidat och ber honom/henne fylla i bakgrundsdokumentet.

Steg 2: Kandidaten fyller i bakgrundsdokumentet (ett Word 2004 dokument) och skickar tillbaka till nominerande förening/person. Icke digitalt material som DVDs skickas med vanlig post

Steg 3: Nominerande person/grupp fyller i nomineringsformuläret, som automatiskt skickas till Paskell kommittén.

Steg 4: Nominerande person/grupp skickar icke digitalt material till sammankallande ledamot i Paskell kommittén:

Sigrid Paskell kommittén
Sofie Marin Haag, sammankallande

e-post: paskell-committee(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org


Bakgrundsdokument (Word), Paskell stipendiet >>>

Nomineringsformulär, Paskell stipendiet >>>