Network Menu

Nomineringsprocessen

Nomineringsprocessen för Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna

Sigrid Paskell stipendium 2kolSteg 1: Kommittén för Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna, en avdelning eller en individuell SWEA-medlem kontaktar den föreslagna kandidaten och ber honom/henne fylla i dokumentet Uppgifter om den nominerade.

Steg 2: Kandidaten fyller i dokumentet Uppgifter om den nominerade och sänder det tillbaks till avsändaren tillsammans med digitala bild-, ljud- och videofiler.

Steg 3: Den som nominerat kandidaten överför uppgifterna till nomineringsformuläret, som automatiskt skickas till kommittén för Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna.

Katarina Agorelius, sammankallande
e-post: paskell-committee(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org


Uppgifter om den nominerade (Word), Paskellstipendiet >>>

Nomineringsformulär, Paskell stipendiet >>>