Network Menu

Sök nu!

Sigrid Paskell stipendium 2kolSWEA International öppnar upp för ansökningar om Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna, ett prestigefullt stipendium om USD 10.000 som delas ut varje år

År 2022 delas stipendiet ut inom teater.

Stipendiet delas ut inom scenkonsterna: sång, dans, teater och instrumentalmusik med en konstart i taget under en rullande fyraårsperiod.

Sista ansökningsdatum 15 januari.

Stipendiet skall tilldelas unga scenkonstartister som förtjänar uppmuntran till fortsatta studier för att utvecklas professionellt. Stipendiet skall finansiera fortsättning och/eller slutförande av nationell eller internationell utbildning.

En jury utser stipendiaten.

Ansökningsformulär

Bakgrund

Sigrid Paskell, en mångårig SWEA-medlem i SWEA Hawaii och SWEA Las Vegas, hade vid sin bortgång den 7 augusti 1998 testamenterat hela sin kvarlåtenskap till SWEA International, Inc. med en önskan att SWEA skulle instifta ett stipendium i hennes namn.

I testamentet daterat den 12 mars 1993 föreskrev Sigrid Paskell att arvet skulle användas av SWEA för ett stipendium i scenkonsterna – sång, dans, teater och instrumentalmusik.

Vid årsmötet 2003 i New York instiftade styrelsen stipendiet “The Sigrid Paskell Scholarship for the Performing Arts”.
Det första stipendiet delades ut av Kronprinsessan Victoria vid SWEAs 25-årsjubileum i Blå Hallen i Stockholms stadshus den 19 juni 2004. Därefter har stipendiet delats ut vid SWEAs årliga Sverigemiddag.

Kriterier för stipendiet

 • Stipendiet skall tilldelas unga scenkonstartister som förtjänar uppmuntran till fortsatta studier för att utvecklas professionellt. Stipendiet skall finansiera fortsättning och/eller slutförande av nationell eller internationell utbildning
 • Stipendiaten skall vara en lovande ung kvinna eller man i början av sin karriär inom scenkonsterna sång, dans, teater och instrumentalmusik
 • Stipendiet utdelas till en (1) scenkonstart per år under en rullande fyraårsperiod i samma ordning som ovan (sång 2020, dans 2021, teater 2022 och instrumentalmusik 2023, o.s.v.)
 • Ansökan är öppen för dem som under året för utdelning uppfyller åldersgränserna: 21 – 26 år för sång, instrumentalmusik och teater och 16 – 21 år för dans
 • Sökande måste ha relevant anknytning till Sverige och tala svenska. I ansökan anges hur stipendiesumman är tänkt att användas
 • Ansökan skall innehålla länkar till två (2) oklippta videoinspelningar av två (2) för sång och instrumentalmusik musikaliska stycken/för dans koreografier/för teater monologer i skilda stilar uppladdade på YouTube
 • Stipendiaten får inte vara medlem i SWEA eller nära anhörig till en SWEA-medlem
 • Av stipendiaten förväntas en muntlig redovisning för hur stipendiet använts/skall användas, i samband med utdelningen och/eller vid annat överenskommet tillfälle
 • Mottagaren förväntas också sprida information om stipendiet och SWEA, även genom egna och för stipendiet relevanta sociala medier

Observera

 • Mottagaren av stipendiet underrättas om beslutet under mars månad
 • SWEA International förbehåller sig rätten att inte dela ut stipendiet om juryn inte finner någon lämplig kandidat
 • De sökandes handlingar behandlas konfidentiellt och beslut som fattas av SWEA International kan inte bestridas

 

För frågor, kontakta Katarina Agorelius, sammankallande i kommittén för Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna, på e-post paskell-committee(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org