Network Menu

Paskellstipendiet

SWEA International inbjuder alla medlemmar att nominera kandidater till Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna, som 2021 utdelas i dans.

Sigrid Paskell stipendium 2kolStipendiet ges ut inom scenkonsterna: sång, dans, teater, instrumentalmusik med en konstart i taget under en rullande fyraårsperiod.

Stipendiet avser unga lovande svenskor/ar i början av sin karriär.

Stipendiet utlyses inte, utan kommittén för Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna söker aktivt kandidater att nominera med hjälp av avdelningar och individuella SWEA-medlemmar. Den föreslagna kandidaten får inte vara en Swea eller nära anhörig till en SWEA-medlem. Nomineringen stöds av bifogade bild-, ljud- och videofiler.

Stipendiet är på US $10,000.

Nomineringar skall vara kommittén till handa senast den 15 januari.

En jury utser stipendiaten. Valet bekräftas av SWEA Internationals styrelse på årsmötet, senast i april månad. Stipendiaten förväntas ge en enkel redovisning för hur stipendiet använts, eller skall användas, i samband med stipendieutdelningen eller/och vid annat överenskommet tillfälle.

Katarina Agorelius, sammankallande
Sigrid Paskell kommittén


Nomineringsprocessen >>>